Adatvédelmi Szabályzat

Az Autó Szántó Kft ("Autó Szántó Kft ") mint adatkezelő, tiszteletben tartják az ügyfelek és a weboldalt meglátogató személyek személyhez fűződő jogait, és elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme iránt.

A www.fordszanto.hu weboldal az Autó Szántó Kft weboldala, amelynek felhasználásával az Autó Szántó Kft személyes adatokat gyűjthet és kezelhet. A weboldal egyes részei más társaság, így a FCE Credit Zrt . szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatást tartalmaznak; ilyen oldalak esetében is az Autó Szántó Kft az adatkezelő. Az Autó Szántó Kft legfeljebb jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében, vagy az Ön önkéntes hozzájárulásával osztja meg személyes adatait az FCE Credit Zrt.-vel.

A jelen adatvédelmi szabályzat jelen weboldal tekintetében folytatott adatkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatást tartalmaz. Az adatvédelmi szabályzat célja az, hogy az Ön számára az Autó Szántó Kft weboldalán is elérhetőek legyenek az Autó Szántó Kft adatkezeléseivel, az Ön jogaival és azok gyakorlásával, valamint a Ford  és/vagy a Ford Magyarország  elérhetőségeivel kapcsolatos legfontosabb információk. 

Az Autó Szántó Kft a weboldalon vagy más módon meghirdetett egyes marketing akciókkal, játékokkal, vagy egyéb adatgyűjtésekkel kapcsolatban az adatkezelés céljáról és a kezelt adatok köréről, vagy egyéb, releváns információkról külön is tájékoztatja a felhasználókat és szükség esetén kéri az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulásukat, illetve a játékszabályok elfogadását. Ha Ön a facebook-on keresztül követi az Autó Szántó Kft-t, tájékoztatjuk, hogy a facebook adatkezelésére a facebook saját szabályzata vonatkozik, és nem a jelen Adatvédelmi szabályzat.

Weboldalunkon sütiket használunk, amelyekkel kapcsolatban külön tájékoztató található a weboldalon. Kérjük, hogy a tájékoztatót a weboldal használata előtt szíveskedjen elolvasni. A weboldal látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíthetjük a felhasználó adatit, úgy, mint a látogatás időpontját, a felhasználó IP címét, a megtekintett oldal címét, az előzőleg látogatott oldal címét és a felhasználó böngészőjének típusát.

Az Autó Szántó Kft olyan ügyfelek adatait is kezelheti, akik új Ford típusú gépjárművet vásároltak a Ford hivatalos márkakereskedői hálózatában, beleértve a flottavevőket is, vagy igénybe vették a hivatalos szervizhálózatát, alkatrész-értékesítését. Az adatkezelés célja elsősorban a jótállási és szavatossági igények teljesítésével, valamint a hivatalos márkaszerviz hálózat működésével kapcsolatos. Az adatkezelés az ügyfelek önkéntes hozzájárulása esetén marketing vagy más célra is kiterjedhet, amellyel kapcsolatban az ügyfél az adatok felvétele során részletes tájékoztatást kap.

Az Autó Szántó Kft különleges személyes adatnak minősülő személyes adatokat csak abban az esetben kezel, ha (i) Ön ezen adatkezeléshez írásban hozzájárult és azt jogszabály lehetővé teszi,vagy (ii) az adtkezelést az irányadó jogszabálya előírja vagy azt lehetővé teszi. Amennyiben különleges személyes adat kezelésére került sor, az Autó Szántó Kft az adatkezelést megelőzően Önt erről tájékoztatni fogja.

Személyes adatait legfeljebb korlátozott körben tehetjük hozzáférhetővé a Ford csoport egyes vállalatai, vagy szolgáltatás nyújtása érdekében a hivatalos márkakereskedői, márkaszerviz és alkatrész értékesítői hálózaton tagjai, vagy a szolgáltatás nyújtó harmadik személyek részére. Erre szolgáltatás nyújtása érdekében (például a tesztvezetés megszervezése), jogszabály alapján vagy az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Ha Ön a weboldalon keresztül megadja személyes adatait, vagy szolgáltatást vesz igénybe, akkor azokat azzal összefüggésben, a szolgáltatás nyújtása, továbbá a szolgáltatások fejlesztése érdekében kezeljük és legfeljebb addig, amíg az a szolgáltatás nyújtása szempontjából szükséges, vagy azzal kapcsolatban igény keletkezhet. A különböző célú adatkezelések időtartama eltérő lehet; az adatkezelés időtartamát annak célja határozza meg, de az nem terjed túl az egyes jogszabályokban meghatározott időtartamoknál.

Személyes adatai biztonsága érdekében ésszerű technikai és szervezési intézkedéseket teszünk.

Az Autó Szántó Kft jogosult a jelen adatvédelmi szabályzatot a felhasználók tájékoztatásával egyoldalúan módosítani. Az Autó Szántó Kft a felhasználókat és ügyfeleit a jelen adatvédelmi szabályzat útján, annak módosításával is tájékoztathatja a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bekövetkezett feltételek esetleges változásáról. Amennyiben és amilyen mértékben az alkalmazandó jogszabályok azt lehetővé teszik, az ilyen változások a közzététel idejétől hatályosak.

Ön az Autó Szántó Kft adatkezelésével kapcsolatban jogosult tájékoztatást, továbbá az adatok kijavítását, törlését és visszatartását kérni, illetve - az adott adatkezelés vonatkozásában - hozzájárulását részben vagy egészben visszavonni, vagy az adatkezelés ellen tiltakozni. Az Autó Szántó Kft levélben a következő címen veheti fel a kapcsolatot: 8900, Zalaegerszeg, Balatoni u. 73.; vagy e-mail útján az alábbi címen: [email protected].

Az Autó Szántó Kft  marketing célú adatkezelése (hírlevél küldése, nyereményjátékok lebonyolítása, vásárlói érdeklődési kör behatárolása stb.) nyilvántartási száma: NAIH-70614/2013.

A márkakereskedés weboldaláról a www.ford.hu átnavigáló oldalakra, tartalmakra a Ford Magyarország adatkezelési szabályai és használati feltételei vonatkoznak.

Utoljára frissítve: 2013-11-08

1  "FCE Credit Zrt.": a Magyarországon bejegyzett FCE Credit Hungária Zártköruen Muködo Részvénytársaságot jelenti (cégjegyzékszám: 13-10-041080, székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 2. em., Magyarország)
2 "Ford": az Amerikai Egyesült Államokban székelo Ford Motor Company Csoport-ot és mindazon társaságokat (ideértve a Mazdát is) jelenti, amelyben a Ford Motor Company Csoport legalább mindenkor 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
3 "Ford Magyarország": a Magyarországon bejegyzett Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesíto Kft-ét jelenti (cégjegyzékszám: 13-09-687689, székhelye: 2000 Szentendre, Galamb József u. 3., Magyarország). 

Aktuális ajánlatok

Legfrisebb akciók Autó-Szántó Kft.

Márkakereskedés hírei

Legfrissebb hírek Autó-Szántó Kft.Vélemények