Feltételek

A www. fordszanto.hu weboldal (a továbbiakban. Weboldal) megnyitásával Ön önként elfogadja a jelen Feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot. Amennyiben nem ért egyet a Feltételekben rögzítettekkel vagy nem járul hozzá személyes adatainak az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelő kezeléséhez, kérjük ne használja a Weboldalt.

Általános feltételek
Az Autó Szántó Kft minden erőfeszítést megtett a jelen webhelyen szereplő információk pontosságának biztosítása érdekében, ugyanakkor a jelen weboldal nem tekinthető a Ford  termékek és szolgáltatások tévedhetetlen útmutatójának, s nem jelent ajánlatot semmilyen konkrét jármű értékesítésére sem. A Weboldalon a sebességre vagy a teljesítményre történő egyetlen utalás sem tekinthető a veszélyes módon vagy a nemzeti korlátokat túllépő sebességgel történő vezetésre való bátorításnak.

Minden üzemanyag-fogyasztási adat a 93/116/EK irányelvvel összhangban van megadva. Ezek kiszámítása ugyanazon vizsgálati ciklus alapján történt, mint ami a hivatalos káros anyag kibocsátási besoroláshoz használatos. Ezek a korábban használt, állandó sebességű/városi adatokkal nem összevethetők, és sokkal jobban jellemzik a tényleges, közúti üzemanyag-fogyasztást. Normál használat során a jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési technikától, az út- és közlekedési viszonyoktól, a környezeti tényezőktől és a jármű állapotától függően eltérhet a vizsgálati eljárás során elért eredményektől. Amennyiben kétsége támad, kérjük, forduljon munkatársainkhoz.

Szerzői jogok
A Weboldallal és annak tartalmával kapcsolatos minden jog, beleértve a szerzői jogokat és az adatbázishoz fűződő jogokat is, az Autó Szántó Kft  tulajdonát képezi vagy azok felhasználására engedély alapján jogosult. A Autó Szántó Kft  vagy a szerzői jogok jogosultjának előzetes, írásos engedélye nélkül tilos bármilyen szöveg, képanyag, ábra, logó, gomb, ikon, kép, valamint azok részletének vagy elrendezésének, illetve szoftvernek és a mögöttes forráskódnak másolása, többszörözése, letöltése, letöltésre hozzáférhetővé tétele, megosztása, sugárzása vagy továbbítása.

Tilos a Weboldalon szereplő bármely anyag vagy információ átdolgozása vagy megváltoztatása, illetve ezeknek kereskedelmi célú felhasználása. Ön elfogadja, hogy a Weboldalt csak jogszerű célokra használja.
 
Ön ezúton hozzájárul, hogy a  Autó Szántó Kft a Weboldalra beküldött bármely anyagot, beleértve a szöveget és képeket, saját céljaira akár a Weboldalon, akár bármely más formában, ideértve a reklámcélokat is, szabadon felhasználja.

A Ford és  Autó Szántó Kft a Weboldalra beküldött adatokat az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli.

Védjegyek
A Ford és az Autó Szántó Kft  azonosítására szolgáló minden név, kép és logó a Ford illetve a  Autó Szántó Kft  saját védjegye, kereskedelmi neve és/vagy márkája. Azok a Ford illetve a Autó Szántó Kft  kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem használhatók fel. A harmadik felek jelen Weboldalon előforduló bármely márka-, termék-, szolgáltatási vagy vállalati nevei az adott jogosultak védjegyei vagy márkanevei, amelyek felhasználására a jogosultak engedélye nélkül harmadik fél nem jogosult.

Felelősségkorlátozás
Arra törekszünk, hogy a weboldalunkon szereplő információk pontosak, hiánytalanok és naprakészek legyenek.  Ugyanakkor, a Autó Szántó Kft. nem vállal felelősséget a Weboldalon szereplő információk pontosságáért és teljességéért. Az Ön törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül, a weboldalon elhelyezett minden információ és tartalom, beleértve a szöveget, nevet, ábrázolást, képet, logót, linket, ikont és minden egyéb anyagot e formában nyújtjuk, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jognyilatkozat, garancia vagy felelősségvállalás nélkül. Különösképpen nem vállalunk felelősséget  a weboldal megszakítás- és hibamentes  üzemeléséért , illetve hogy a weboldal és annak szerverei számítógépes vírusoktól vagy programhibáktól mentesek.

A jelen Feltételekben szereplő bármely egyéb értelmű állítás ellenére nem vállalunk felelősséget a Weboldal működőképességével vagy elérhetőségével kapcsolatos igényekért.

A weboldalon található minden információ tájékoztatási célokat szolgál és nem minősül termékek megvásárlására vonatkozó ajánlatnak vagy ajánlattételi felhívásnak. Ebből kifolyólag a Weboldalon található információn alapuló döntésekért a <<márkakereskedő neve>> felelősséggel nem tartozik.

Külső linkek
A Autó Szántó Kft  nem képvisel, szavatol, járul hozzá vagy felelős bármely külső weboldalért, amelyhez ez a Weboldal kapcsolódik vagy amely ehhez a Weboldalhoz kapcsolódik. Bármely külső weboldal, amelyet Ön a jelen Weboldalon található linkre kattintva meglátogat, a Autó Szántó Kft ellenőrzésén kívül esik, ezért annak meglátogatása teljes mértékben az Ön saját felelősségére történik.

Szoftverekkel kapcsolatos felelősségkorlátozás
A Weboldalról letölthető szoftvereket a gyártás minden fázisában gondosan ellenőriztünk és megvizsgáltunk, azonban – mint minden új szoftver esetében – ennek ellenére azt javasoljuk, hogy azok futtatása előtt végezzen vírusellenőrzést. Szintén javasoljuk, hogy a szoftverek használata előtt készítsen aktuális biztonsági mentést a merevlemezéről. A Autó Szántó Kft  nem vállal semmilyen felelősséget az Ön adataiban vagy számítógépes rendszerében a szoftverek használata közben esetlegesen felmerülő semmilyen megszakításért, kárért és/vagy adatvesztésért. Mielőtt egy hálózathoz csatlakoztatott számítógépre bármilyen szoftvert telepítene, forduljon a hálózat rendszergazdájához.

Alkalmazandó jog
A jelen Feltételekre a magyar jog alkalmazandó.  A felmerülő vitás ügyek eldöntésére magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

A Autó Szántó Kft  fenntartja a jogot arra, hogy a változások online kihirdetésével a fenti feltételek bármelyikét bármikor megváltoztassa.

Amennyiben Ön nem fogadja el maradéktalanul ezeket a Feltételeket, a Weboldal használatát azonnal be kell szüntetnie.


 


1 "Ford": az Amerikai Egyesült Államokban székelo Ford Motor Company Csoport-ot és mindazon társaságokat (ideértve a Mazdát is) jelenti, amelyben a Ford Motor Company Csoport legalább mindenkor 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik és a Magyarországon bejegyzett Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesíto Kft jelenti (cégjegyzékszám: 13-09-687689, székhelye: 2000 Szentendre, Galamb József u. 3., Magyarország).

Aktuális ajánlatok

Legfrisebb akciók Autó-Szántó Kft.

Márkakereskedés hírei

Legfrissebb hírek Autó-Szántó Kft.Vélemények